zaterdag 28 april 2012


Gelukkige verjaardag!!!

Hallo,

op donderdag:
In de voormiddag waren we naar een auteurslezing geweest van Gerda Dendooven. Die mevrouw schrijft boeken en maakt ook tekeningen in andere boeken. Amai, onze mond viel open toen ze daar in 1,2,3 een schitterende tekening maakte... Ze vertelde ook een verhaal adhv papieren figuurtjes. Knap werk!

In de namiddag werkten we eerst nog wat door in rekenen en taal.
We vierden de verjaardag van Yuran!!!
Nadien werd er een boekenkring gehouden.
We doken in onze projectenbundel en benoemden verschillende soorten merknamen. De leerlingen kregen als opdracht zelf een bestaand merk te tekenen. De andere kinderen moesten dit achteraf raden.

Tegen kwart na 3 was het 3de kleuter er en begonnen we aan ons lesje Pistache.

op vrijdag:
We werkten in onze projectbundel.
Opdrachten?
- Link voedingswaren aan de correcte winkel.
- voer het gezonde kruiswoordraadsel uit
- aanduiden van gezonde gewoontes
- ...

We gingen naar de bibliotheek.

We zongen enkele geleerde liedjes...
prettig verlengd weekend!
tot woensdag!!!

maandag 23 april 2012

Hallokes,

op deze maandagnamiddag wilden de kinderen doorwerken in rekenen en taal... en met het komende verlengde weekend in het zicht vond de juf dit zeker geen slecht idee...

Er is geen school op maandag 30 april, dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei.

Na de speeltijd zochten we op het internet enkele antwoorden op de vraagjes die de juf stelde.
We kregen een site waar we de antwoorden konden vinden.
De leerlingen schreven belangrijk dingen op.
Achteraf vertelden de leerlingen wat ze gevonden hadden aan elkaar door.

We vulden ook een 'ik ben chocoladefan'- enquête aan.
Conclusie de meeste kinderen eten af en toe eens chocolade.

Donderdag aan we op bezoek bij Gerda Dendooven. We lazen haar werkjes en genoten van de teksten en tekeningen...

groetjes uit leefgroep 2

zondag 22 april 2012vrijdag 20 april 2012

Hallo,

- op donderdag:
We oefenden verschillende situaties in. we werkten rond conflicten, kritiek krijgen of geven, gevoelens, anders zijn, complimenten krijgen.
De leerden voerden deze opdrachten uit in toneeltje. Achteraf werd alles besproken en de beste manier gekozen.
Na de speeltijd was het weer tijd voor Pistache...

- op vrijdag kropen we in de huid van verschillende kunstenaars...
We werkten rond het thema dieren (in de kunst).
We voerden verschillende opdrachten uit, nl. teken het kind van 2 dieren, dieren maken met onze handen, neertekenen van de gemaakte dieren, dieren verbergen in zwarte lijnen, tekeningen van dieren aanvullen....
Het werd een leuke namiddag.
Na de speeltijd leerden we onze nieuwe schooldans...

groetjes uit leefgroep 2
Prettig weekend!
Tot maandag!

maandag 16 april 2012

foto's